Opstartprotocol - Jongeneel Gordijnen & Vloeren

Ga naar de inhoud
Gordijnen - Binnenzonwering - Buitenzonwering - Vloeren - Horren
Opstartprotocol PVC-vloer

OPSTARTPROTOCOL VLOERVERWARMING

In dekvloeren waarin vloerverwarming is opgenomen, kan scheurvorming ontstaan door thermische lengteveranderingen.
Om dat risico zoveel mogelijk te beperken is het noodzakelijk de vloerverwarming langzaam en met regelmaat op temperatuur te brengen.
Een opstook- en afkoelprotocol voor vloerverwarming gaat uit van de watertemperatuur van de verwarmingsinstallatie en niet van een eventuele thermostaattemperatuur in de betreffende ruimte.
Het is verstandig om het proces voort te zetten tot het water een temperatuur heeft bereikt van ten hoogste 40°C.
Algemeen geldt dat het water niet warmer dan maximaal 40°C mag worden.
Installatiebedrijven geven nogal eens 55°C als maximum temperatuur aan.
Dit levert echter een aanzienlijk verhoogd risico op scheuren en op onthechting op.
Als het niet perse noodzakelijk is om 55°C aan te houden, dan verdient het aanbeveling het opstookprotocol op 40°C af te stemmen.
Ga zeker niet hoger dan 55°C.
Ook is het van belang dat de dekvloer ongeveer op eindsterkte is.
Dit maakt dat cementgebonden dekvloeren bij voorkeur niet binnen 28 dagen worden opgewarmd.

– Start met een watertemperatuur die 5°C hoger is dan de omgevingstemperatuur van de betreffende ruimte.
   De watertemperatuur moet worden afgelezen op de verwarmingsinstallatie.
– Verhoog de watertemperatuur iedere 24 uur (of langer) met 5°C, net zolang tot de praktisch maximale watertemperatuur van 40°C is bereikt.
– Houd de maximum watertemperatuur minimaal 24 uur stabiel op 40°C.
– Verlaag daarna de watertemperatuur iedere 24 uur met 5°C, net zolang tot de starttemperatuur weer is bereikt.
   Steeds vaker komt het voor dat een vloerverwarmingssysteem ook kan koelen.
   Bij een dergelijk systeem is het belangrijk (zeker ’s zomers bij hoge temperaturen) dat de afkoelcyclus wordt doorgezet totdat de minimale temperatuur op de en koelunit    verwarmings-15°C bedraagt.
– Wanneer er voldoende tijd beschikbare is, herhaal deze cyclus dan meerdere malen.

Opstookprotocol
Dag 1
Watertemperatuur 20°C
Dag 4
35°C
Dag 2
25°C
Dag 5
40°C
Dag 3
30°C
Dag 6
40°C
Afkoelprotocol
Dag 7
35°C
Dag 9
25°C
Dag 8
30°C
Dag 10
20°C
Bij voorkeur de procedure opnieuw opstarten en deze meermaals uitvoeren.
Mocht dit - gezien de beschikbare tijd - niet kunnen, dan de installatie in gebruik nemen.
Ook bij lage temperaturen vloerverwarming adviseren wij de vloerverwarming tot de maximale temperatuur op te stoken en deze een aantal dagen te laten branden, waarna weer kan worden afgebouwd in stappen van 5 graden.
Met name in de winterperiode kan het temperatuurverschil groot zijn, ondanks de lage temperatuurverwarming.
Het is daarom altijd raadzaam om ook dan het opstookprotocol uit te voeren.
Dit neemt dan minder tijd in beslag dan bij “normale” vloerverwarming.

Bij ingefreesde vloerverwarmring in bestaande dekvloeren is een opstookprotocol niet noodzakelijk.
Let er wel op dat bij ingebruikname de vloerverwarming langzaam wordt opgestart met stappen van ca. 2 à 3 graden per dag.
De maximale temperatuur aan de top van de dekvloer mag 28 0C zijn.
Indien dit hoger is, dient de watertemperatuur naar beneden bijgesteld te worden.

Coenecoop 3E2

2741 PG Waddinxveen
0182-611419Openingstijden:

Maandag
Gesloten

Dinsdag
10.00 - 17.30

Woensdag
10.00 - 17.30

Donderdag
10.00 - 17.30

Vrijdag10.00 - 17.30

Zaterdag10.00 - 17.00

Zondag
Gesloten


*Donderdagavond alléén op afspraak !
Terug naar de inhoud